HOME » Noutăţi juridice » Modificări şi completări ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

Modificări şi completări ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

Prin Ordonanţa de urgenţă nr.118 din 23 decembrie 2010, în vigoare din data de 1 ianuarie 2011, se modifică şi se completează Ordonanța de urgență nr. 50/2008 pentru instituirea taxei […]

Articole similare:

Prin Ordonanţa de urgenţă nr.118 din 23 decembrie 2010, în vigoare din data de 1 ianuarie 2011, se modifică şi se completează Ordonanța de urgență nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule. Modificările şi completarile esenţiale sunt următoarele:

Obligaţia de plată a taxei de poluare intervine, pe lângă cele două situaţii prevăzute deja de actul normativ, respectiv

 • a) cu ocazia primei înmatriculări a unui autovehicul în România
 • b) la repunerea în circulaţie a unui autovehicul după încetarea unei exceptări sau scutiri dintre cele la care se face referire la art. 3 şi 9.

şi „la reintroducerea în parcul național a unui autoturism, în cazul în care, la momentul scoaterii sale din parcul național, i s-a restituit ultimului proprietar valoarea reziduală a taxei, în conformitate cu prevederile art. 8.”

De asemenea, pentru stabilirea taxei, contribuabilul, persoană fizică sau persoană juridică, „care intenționează să efectueze înmatricularea autovehiculului va depune documentele din care rezultă dovada dobândirii autovehiculului, precum și elementele de calcul al taxei, prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.”

Suma de plată reprezentând taxa de poluare se calculează pentru autovehiculele din categoria M1, cu norma de poluare Euro 3, Euro 4, Euro 5 sau Euro 6:

„1. pentru autovehiculele cu norma de poluare Euro 5, Euro 4 sau Euro 3, taxa se calculează pe baza emisiilor de dioxid de carbon ( CO2 ) și a taxei specifice exprimate în euro/1 gram CO2 prevăzute în anexa nr. 1, și a normei de poluare și a taxei specifice exprimate în euro/1 cmc, prevăzute în anexa nr. 2, și a cotei de reducere a taxei, prevăzută în coloana 2 din anexa nr. 4, după formula:

Suma de plată = [ (A x B x 30%) + (C x D x 70%) ] x (100 – E)%, unde:

 • A = valoarea combinată a emisiilor de CO2 , exprimată în grame/km;
 • B = taxa specifică, exprimată în euro/1 gram CO2 , prevăzută în coloana 3 din anexa nr. 1;
 • C = cilindree (capacitatea cilindrică);
 • D = taxa specifică pe cilindree, prevăzută în coloana 3 din anexa nr. 2;
 • E = cota de reducere a taxei, prevăzută în coloana 2 din anexa nr. 4;

2. pentru autovehiculele cu norma de poluare Euro 6 taxa se va determina pe baza formulei prevăzute la pct. 1, odată cu intrarea în vigoare a normei Euro 6 pentru înmatricularea, vânzarea și introducerea în circulație a vehiculelor noi, conform Regulamentului CE nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor;

Pentru autovehiculele din categoria M1, cu norma de poluare Euro 3, Euro 4, Euro 5 sau Euro 6 care nu dețin omologare europeană de tip, taxa de poluare se va calcula după formula:

Suma de plata = C x D x (100-E),
––
100

Norma de poluare Euro și valoarea emisiei de CO2 sunt cele menționate de Regia Autonomă «Registrul Auto Român» în cartea de identitate a vehiculului, în conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. Pentru autovehiculele care nu dețin omologare europeană de tip a întregului vehicul, aceste elemente se determină în conformitate cu reglementările în vigoare.”

Anexele nr. 1—3 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1—3 ale Ordonanței de urgență nr.118 din 23 decembrie 2010.

Nivelul taxei pe poluare pentru autovehicule prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2008, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare până la data de 1 ianuarie 2011, se aplică pentru:

 • autovehiculele achiziționate în vederea înmatriculării în România înainte de data de 31 decembrie 2010
 • care nu au fost înmatriculate în România până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență

În sensul prezentei ordonanţe, prin autovehicule achiziționate în vederea înmatriculării în România înainte de data de 31 decembrie 2010 și care nu au fost înmatriculate în România până la data intrării în vigoare a actului normativ, se înțelege:

 • a) autovehiculele pentru care a fost lansată comanda fermă anterior datei de 31 decembrie 2010 și pentru care se face dovada plății integrale sau a unui avans;
 • b) autovehiculele ce au fost introduse în țară și pentru care se face dovada cu carnet de TIR/CMR/CIM și/sau dovada radierii din țara de proveniență, documente emise înainte de 31 decembrie 2010;
 • c) autovehiculele pentru care s-a eliberat dovada de înmatriculare provizorie de către autoritățile din țara de proveniență a autovehiculului, emisă înainte de 31 decembrie 2010.

Pentru a beneficia de prevederile actului normativ, persoana fizică sau juridică pe numele căreia urmează a se înmatricula autovehiculul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • să fi efectuat achiziția acestuia în vederea înmatriculării
 • să prezinte autorității fiscale competente pentru calculul taxei pe poluare, în vederea luării în evidență, până la data de 31 ianuarie 2011, o cerere însoțită de comanda fermă lansată anterior datei de 31 decembrie 2010, sau carnet de TIR/CMR/CIM și/sau dovada radierii din țara de proveniență, documente emise înainte de 31 decembrie 2010,  iar în situația în care s-a eliberat dovada de înmatriculare provizorie de către autoritățile din țara de proveniență a autovehiculului, emisă înainte de 31 decembrie 2010, documentul va fi însoțit și de declarația pe propria răspundere, în formă autentică, din care să reiasă că autovehiculul a fost achiziționat anterior datei de 31 decembrie 2010 în vederea înmatriculării în România și nu a fost înmatriculat în România până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

În vederea calculării cuantumului taxei datorate, cererea și documentele anterior menţionate, înregistrate la autoritatea fiscală competentă, se completează, în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, cu documentele prevăzute la art. 3 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 686/2008 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule.

Sancţiunea nerespectării termenelor stabilite prin prezenta ordonanţă este decăderea.

Despre autor: Avocat Nicoleta Ristea

Avocat în cadrul Baroului Bucureşti, membră a Uniunii Naţionale a Barourilor din România, absolventă a Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, cu studii de masterat în “Carieră Judiciară”.