HOME » Informaţii » Modificări ale Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei

Modificări ale Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei

Modificările aduse prin Ordonanţa de urgenţă nr.2 din 28 ianuarie 2011, Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei sunt următoarele: În vederea verificării dacă solicitantul alocaţiei a îndeplinit condițiile […]

Articole similare:

Modificările aduse prin Ordonanţa de urgenţă nr.2 din 28 ianuarie 2011, Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei sunt următoarele:

În vederea verificării dacă solicitantul alocaţiei a îndeplinit condițiile de acordare a alocației, primarul dispune, în mod obligatoriu, evaluarea socioeconomică a familiei, prin anchetă socială, care se efectuează în termen de maximum 10 zile de la data înregistrării cererii, de către personalul serviciului public de asistență socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de către personalul din compartimentul cu atribuții în domeniul asistenței sociale din aparatul de specialitate al primarului.

Dreptul la alocație se acordă începând cu luna înregistrării sau depunerii cererii.

Plata alocației se asigură de către agențiile teritoriale, începând cu luna următoare celei pentru care s-a stabilit dreptul, prin decizie a directorului.

Despre autor: Avocat Nicoleta Ristea

Avocat în cadrul Baroului Bucureşti, membră a Uniunii Naţionale a Barourilor din România, absolventă a Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, cu studii de masterat în “Carieră Judiciară”.